Politika privatnosti

 

Uslovi korišćenja primenjuju se na sve sadržaje i usluge internet novina hellodivcibare.com.
Hellodivcibare.com imaju autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, fotografije i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Bez saglasnosti hellodivcibare.com zainteresovani ne mogu da koriste niti tekstualne sadržaje niti fotografije!

Napomena:

Korišćenje materijala uz nepoštovanje pravila smatraće se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskoj odgovornosti.
Hellodivcibare.com zadržavaju pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

Zaštita privatnosti

Hellodivcibare.com poštuju privatnost svojih korisnika i posetioca internet portala. Podatke ostavljene prilikom slanja komentara, hellodivcibare.com neće davati na uvid trećem licu.

Korisnicima hellodivcibare.com strogo je zabranjeno:

Objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način, objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima, lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica, obljavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme, prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika hellodivcibare.rs ne odgovaraju za komentare posetilaca koji su odraz njihovog mišljenja.